Sökmotortjänst för offentlig information

GovData var tidigare en sökmotortjänst som aggregerar och bearbetar offentligt tillgänglig information. I dagsläget så täcks 90% av de statliga utgifterna sedan 2003 där 70 myndigheter står för dessa utgifter. Uppgifterna kommer från myndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV).

Tjänsten kunde med fördel användas som ett Business Intelligence-verktyg för att se hur ett företags konkurrenter debiterar myndigheter eller om du som privatperson vill se vart skattepengarna tar vägen.

Tjänsten tillhandahölls av Triop AB. Stort tack till Peter Krantz och Opengov. Synd att tjänsten upphörde.

 

Affärsmodell som bygger på annonsintäkter och samarbeten

– Från början sålde Jonas uppgifter som omfattade mer än en viss mängd information, men det var emot hans filosofi och mer ett experiment eftersom han aldrig sålt information på det sättet tidigare. Han använde därefter annonser i stället vilket lönar sig bättre och betyder mindre administration. Han satsade även på att försöka få till samarbeten med webbtjänster som ville bygga ett mervärde till nuvarande uppgifter om exempelvis företag.

En av de största utmaningarna för den som vill bygga tjänster baserade på öppna data från myndigheter är att faktiskt hitta dem. Han tycker inte att man ska vara rädd för att fråga efter informationen och stå på sig när man inte genast får det man vill ha.

– Specificera exakt vilken information du vill få ut och begär att få den elektroniskt. Tyvärr måste myndigheterna inte lämna ut information och handlingar elektroniskt i dagsläget, men det kommer eventuellt att ändras om några månader.
Det är även viktigt att känna till vilka lagar och förordningar som gäller för den information du vill använda.

Ny samarbetspartner

Vi är mycket glada att ha fått in MB Flyttfirma Lund som ny samarbetspartner som sponsras oss i vårt arbete under hela 2023. Letar du efter en flyttfirma med kvalitet och med hög professionalism och lokal kännedom är de den solklara aktören att vända sig till.