Tips: Gilla oss på Facebook →

Västerbottens läns landsting

Information om Västerbottens läns landsting

Bolagstyp: Svenska kommuner
Organisationsnummer: 2321000222
Postgirokonto: 48463046
Postgirokonto: 48353031
Postgirokonto: 48351035
Postgirokonto: 3385689
Postgirokonto: 49146921
Postgirokonto: 49147051
Postgirokonto: 8665655
Postgirokonto: 8666497
Postgirokonto: 7033715
Postgirokonto: 48457048
Postgirokonto: 5431788
Postgirokonto: 48361034
Postgirokonto: 48458046
Postgirokonto: 48352033
Postgirokonto: 47348016
Postgirokonto: 48459044
Bankgirokonto: 57283046

Västerbottens läns lands- Ting,norrlands universitetssjukh
FAKTURAENHETEN
90185 UMEÅ

Västerbottens läns lands- Ting,norrlands universitetssjukh
EKONOMIAVD/KASSAN
90185 UMEÅ

Västerbottens läns lands- Ting,norrlands universitetssjukh
C/O ÖPPENVÅRD/EK.AVD,VÅN 3
90185 UMEÅ

Västerbottens läns lands- Ting,försörjningsförvaltningen
PLATSKONTOR SKELLEFTEÅ
93186 SKELLEFTEÅ

Västerbottens läns Landsting
TANDVÅRDSFÖRVALTNINGEN KUNDFAKTU
90189 UMEÅ

Västerbottens läns Landsting
TANDLÄKARHÖGSKOLAN
90185 UMEÅ

Västerbottens län landsti
LÖNE- & FAKTURERINGSBYRÅN
90185 UMEÅ

Vl-inkasso Norrlands universitetssjukhus
ADM SERVICE 4 TR
90185 UMEÅ

Södra lapplands sjukvård
BUDGET OCH REDOV.FUNKTION
92182 LYCKSELE

Försörjningsförvaltningen Hjälpmedelscentralen
KÖKSV 11
90189 UMEÅ

Folktandvården,umedalen
BOX 1442
90124 UMEÅ

Folktandvården vindeln
BOX 72
92221 VINDELN

Folktandvården teg
BOKV 3
90432 UMEÅ

Folktandvården grubbe
LAGMANSG 37
90355 UMEÅ

Myndighetskunder

10 största enskilda betalningar från myndigheter

2010-01-20 166000.00 krLunds universitet
2010-01-05 155122.50 krUmeå universitet
2010-01-05 155122.50 krUmeå universitet
2010-01-07 27243.00 krUmeå universitet
2010-01-07 27243.00 krUmeå universitet
2010-01-01 16619.25 krUmeå universitet
2010-01-01 16619.25 krUmeå universitet
2010-01-07 14960.00 krUmeå universitet
2010-01-07 14960.00 krUmeå universitet
2010-01-04 11389.00 krUmeå universitet
2010-01-04 11389.00 krUmeå universitet
2010-01-07 10622.00 krUmeå universitet
Västerbottens läns landsting GovData .

Tyck till om företaget

0 (0 röster)

Kommentarer

OBS! Dessa uppgifter baseras på offentliga handlingar från 70 stycken myndigheter. Uppgiftern kan vara ouppdaterade eller felaktiga. Rapportera eventuella felaktigheter till oss så åtgärdar vi det: Kontakta oss